跳到主要內容區

Ngành Quản lý Công nghiệp và Thông tin doanh nghiệp

Giới thiệu

Mục đích

1. Để phát triển tinh thần làm việc nhóm.

2. Học kiến ​​thức chuyên môn liên quan đến quản lý công nghiệp và thông tin doanh nghiệp.

3. Để có được kỹ năng nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý.

4. Để trau dồi ý thức tác phong nơi làm việc.

 

Đặc trưng

Cả kiến ​​thức chuyên môn và kỹ năng nghề đều là yếu tố bắt buộc đối với học sinh để bồi dưỡng thái độ tốt khi ứng xử với mọi người và công việc. Sinh viên tốt nghiệp được kỳ vọng sẽ đạt được thành tích cao trong cuộc sống nghề nghiệp với lợi thế cạnh tranh của họ.

Sinh viên học cách làm việc và học tập như một nhóm với các bài tập được thiết kế để thể hiện tính chuyên nghiệp của họ về quy trình và quy trình, tiêu chuẩn hóa, thông tin và tự động hóa trong quản lý công nghiệp.

 

Triển vọng cho tương lai

Sự nghiệp trong tương lai:

Sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi làm việc với tư cách là CQT, nhà phân tích hệ thống, quản lý vật liệu, kỹ sư quy trình, kỹ sư QC, người lập kế hoạch và quản lý nhà máy.

 

Giáo dục thêm:

Sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi được chuẩn bị để học tiếp lên các trường sau đại học trong và ngoài nước về các lĩnh vực như quản lý công nghiệp, kỹ thuật công nghiệp, quản lý doanh nghiệp, quản lý kinh doanh và khoa học quản lý.

 

Giấy phép và chứng chỉ:

Người lập kế hoạch JERP, kỹ sư ứng dụng ERP, nhà tư vấn phần mềm ERP, CQM, kỹ sư QC, CQT, kỹ sư công nghiệp, v.v.

瀏覽數: